Helena Suková vstoupí do Mezinárodní tenisové síně slávy

Helena Suková bude jako osmá zástupkyně české tenisové školy uvedena do Síně slávy. V Síni slávy se připojí k loni zesnulé Janě Novotné, k Martině Navrátilové, Haně Mandlíkové, Jaroslavu Drobnému, Ivanu Lendlovi, Janu Kodešovi a Karlu Koželuhovi, který do ní byl uveden jako dosud poslední český rodák v roce 2006.

Více na https://isport.blesk.cz/clanek/tenis/324753/napotreti-se-docka-sukova-jako-osma-ceska-vstoupi-do-sine-slavy.html