Macha Lake, z.s. nebude organizátorem turnaje Macha Lake Open 2023

Vážení přátelé a podporovatelé turnaje,

s lítostí a omluvou všem oznamujeme, že spolek Macha Lake nebude organizátorem turnaje Macha Lake Open 2023.

Dne 2.6. 2023 nám Český tenisový svaz oznámil, že je jediným organizátorem turnaje a subjektem, který odpovídá za kvalitu odvedené organizační činnosti a služeb s tím souvisejících. Zároveň vyjádřil nedůvěru k organizačním kvalitám a zkušenostem našeho spolku a vyhradil si plnou kontrolu nad výběrem dodavatelů pro turnaj a jeho financováním. Za svého licencovaného partnera, který tento turnaj úspěšně organizoval v minulých letech, ČTS označil Jednotu Orel Praha-Balkán. To vše bez ohledu na fakt, že ČTS bylo, anebo muselo být známo, že Jednota Orel Praha-Balkán fungovala pouze jako dodavatel části technického zařízení a mezičlánek pro úhradu některých turnajových výdajů financovaných z dotace ČTS. Organizaci a řízení celého turnaje, včetně financování, vždy zajišťoval náš spolek.

Okolnosti a načasování výše uvedeného rozhodnutí ČTS jsou natolik pozoruhodné, že budou z naší strany dále zkoumány. Přístup ČTS a Jednoty Orel vůči turnaji a našemu spolku se zásadně změnil po publikaci článku „Státní miliony na podporu tenisu končí u vlivného funkcionáře. Svaz to odmítá vysvětlit“ na serveru iRozhlas.cz (Stanovisko spolku Macha Lake z.s., organizátora turnaje Macha Lake Open 2023, k článku pana Artura Janouška pro iRozhlas.cz – Macha Lake Open ). Od té doby se objevila řada nečekaných komplikací a obtížně pochopitelných skutečností. Vše vyvrcholilo výše zmíněným dopisem ČTS ze dne 2.6.2023.

Za těchto okolností není nadále pro spolek Macha Lake možné, ani přijatelné, se na organizaci turnaje podílet. Předseda spolku Ronald Wawrečka zároveň rezignoval na funkci ředitele turnaje, kterou vykonával od roku 2017. Naší prioritou i tak zůstává, aby byl tento úspěšný turnaj zachován. Jeho další osud je však již plně v rukou Českého tenisového svazu. Poznatky a závěry z našich analýz s vámi budeme transparentně sdílet prostřednictvím těchto webových stránek.

Našim sponzorům, smluvním partnerům, podporovatelům a desítkám dobrovolníků z řad veřejnosti tímto děkujeme za krásné roky společně strávené ve prospěch českého tenisu. Díky vaší štědrosti, nezištné pomoci a dobrovolnému úsilí se nám společně podařilo vytvořit hodnotu přesahující sportovní rozměr. Získané ocenění „sportovní akce Českolipska roku 2022“ tuto skutečnost potvrzuje a patří vám všem!

Věříme, že i s novým organizačním vedením se turnaj bude nadále konat především ke spokojenosti celé tenisové komunity a obyvatel Českolipska.

Ronald Wawrečka,
předseda spolku Macha Lake, z.s.