V současné době je vše bez omezení.

Now everything is unrestricted.