🇬🇧 COVID-19 information in English are available here

Pravidla a opatření pro Macha Lake Open 2021

Opatření a pravidla níže jsou platná k 31.5.2021 a jsou kombinací požadavků mezinárodní organizace ITF a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Je možné, že opatření budou k termínu konání turnaje upravena a budeme se snažit vás včas informovat. Sledujte prosím tuto stránku.

Pokud má účastník turnaje (hráč, doprovod, rozhodčí atd.) potvrzení, že prodělal Covid-19, konkrétně pozitivní PCR test před méně než 180 dny nebo má certifikát o očkování na Covid-19 nebo se prokáže negativním PCR testem ne starším 7 dnů od vstupu na sportoviště, je mu umožněna účast na turnaji.

Pokud nesplňuje účastník žádnou z výše uvedených podmínek, je požadován negativní PCR test. K dispozici bude PCR testování v místě turnaje, hradí si testovaný (aktuální cena 1000 CZK).

Testování metodou PCR bude k dispozici od soboty 12.6. do pondělí 14.6., jinak už jen dle domluvy s organizací turnaje.
CENA TESTU: 1000 Kč

Každý den bude všem přítomným uvnitř areálu měřena teplota a každý vyplní jednoduchý formulář (screening protocol).

Ostatní opatření (nošení respirátorů atd.) budou dle aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, nyní jsou respirátory povinné ve venkovních prostorech, pokud je vzdálenost mezi osobami menší než 2m, ve vnitřních prostorech je nošení povinné bez výjimky.

Výňatek z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:
stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale      ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní