Stanovisko spolku Macha Lake z.s., organizátora turnaje Macha Lake Open 2023, k článku pana Artura Janouška pro iRozhlas.cz

Vážení přátelé a podporovatelé turnaje,

dne 4.5.2023 byl na serveru iRozhlas.cz a tentýž den i v rozhlasovém vysílání Radiožurnálu prezentován článek pana Artura Janouška s titulkem „Státní miliony na podporu tenisu končí u vlivného funkcionáře. Svaz to odmítá vysvětlit:“ Vzhledem ke skutečnosti, že v článku je několikrát zmíněn turnaj Macha Lake Open a citován předseda spolku Macha Lake z.s. a ředitel turnaje Ronald Wawrečka, považujeme za vhodné na vaše četné dotazy a komentáře reagovat tímto společným vyjádřením.

Tenisový turnaj Macha Lake Open je od jeho obnovy v roce 2017 dílem tenisových nadšenců a regionálních patriotů. Ředitel turnaje, všichni členové spolku a několik desítek dobrovolníků každý rok turnaj organizují, zajišťují jeho provoz a financování ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Tím je náš turnaj velmi mimořádný a jsme přesvědčeni, že z téhož důvodu i celospolečensky prospěšný.

Rozpočet turnaje je každý rok sestavován jako neziskový podle aktuálních možností našich sponzorů a příznivců. Hlavním podporovatelem je Český tenisový svaz (ČTS), za což mu patří naše velké poděkování. V letech 2021 a 2022 nás ČTS prostřednictvím Jednoty Orel Praha – Balkán finančně podpořil vždy cca 1 milion Kč plus technickou podporu zapůjčením scoreboardu (elektronické výsledkové tabule) a zařízení pro livestream. V roce 2021 pak i spolupráci dvou pracovnic při organizaci tréninků. Finanční podpora ze strany ČTS představuje cca 40-45% celého rozpočtu turnaje, zbývající část zajišťujeme díky dlouhodobé spolupráci s Libereckým krajem, městy Česká Lípa a Doksy, v neposlední řadě pak díky soukromým sponzorům v čele se společností Crystalex, a.s..

O vztazích a záležitostech mezi ČTS a Jednotou Orel Praha – Balkán nevíme nic a nijak se jich neúčastníme. K tvrzením a informacím v článku pana Janouška se tedy nejsme schopni nijak vyjádřit. Historicky jsme respektovali vůli ČTS náš turnaj podporovat zvolenou formou a odborná zkušenost ze strany vedení Jednoty Orel Praha – Balkán byla pro nás v začátcích velkým přínosem. Bez součinnosti a podpory ČTS nemůže turnaj dlouhodobě existovat, byť by se nám třeba i podařilo zajistit alternativní financování.

Vzhledem ke skutečnosti, že hospodaříme z větší části s veřejnými penězi, je nejen naším přáním, ale i povinností, být zcela transparentní v komunikaci s našimi sponzory, úřady i širokou veřejností reprezentovanou médii. Komunikace s médii samozřejmě s sebou nese i riziko dezinterpretací či fabulací. Úkolem našeho spolku jako zástupce všech nadšenců a dobrovolníků je však i pečovat o dobré jméno turnaje, na jehož organizaci se tak nezištně podílejí.

Věříme, že nám i nadále zachováte svou přízeň a těšíme se na nové společné zážitky při Macha Lake Open 2023!

Ronald Wawrečka,
předseda spolku Macha Lake z.s.