Město Doksy patří k nejvýznamnějším podporovatelům turnaje

Město Doksy na svém jednání zastupitelstva dne 10. 1. 2018 schválilo udělení účelové dotace na podporu konání 17. ročníku Macha Lake Open ve výši 150 tis. Kč. Doksy se tak opět staly jedním z nejvýznamnějších podporovatelů tenisového turnaje ITF. Této pomoci a podpory si velmi vážíme.