JAK NÁM SEBRALI TURNAJ

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ A PODPOROVATELÉ TURNAJE,

jak už víte, Macha Lake Open letos nebude. Český tenisový svaz (dále jen ČTS) se rozhodl akci přesunout do Říčan pod názvem Agel Open 2023. Velmi nás to mrzí, nicméně bohužel jde o přirozené vyústění událostí posledních měsíců. ČTS z faktického zrušení turnaje Macha Lake Open (dále jen „MLO“) obvinil náš spolek Macha Lake, z.s. (dále jen „spolek“), a to v prohlášení zveřejněném dne 6.6.2023 na svých webových stránkách. Prohlášení doplnil o kopii komunikace spolku a ČTS, nepřekvapivě neúplnou. Prohlášení ČTS je zjevně motivováno snahou skrýt vlastní selhání, poškodit spolek a zamlžit pravou podstatu událostí, jež k přeložení turnaje vedly. I z tohoto důvodu prohlášení ČTS obsahuje řadu nepravdivých, neúplných a zavádějících informací.

Považujeme proto za užitečné, aby byla řádně popsána a zdokumentována historie vztahu spolku a ČTS, včetně posledního vývoje událostí. Člověk má přirozenou tendenci časem nepříjemné věci z paměti vytěsňovat, což v tomto případě by nepochybně byla škoda. Jde totiž o velmi poučný příběh pro všechny zúčastněné a případné další budoucí dobrovolné tenisové nadšence i funkcionáře ČTS.

Cílem tohoto dokumentu je pokusit se o stručnou chronologii událostí a vše doplnit naším komentářem a úvahami. Součástí textu jsou i otázky, na které bychom rádi získali odpověď. Jejich smyslem je plně pochopit motivaci a postoj ČTS a Vojtěcha Flégla, aby se předešlo nesprávným, nebo neúplným interpretacím jakéhokoliv jednání.

 

HISTORIE

Myšlenka na obnovu turnaje MLO se zrodila mezi členy spolku v roce 2016. Hlavním smyslem obnovy turnaje bylo vytvořit pro Českolipsko kvalitní tenisovou událost a zvýšit popularitu tenisu mezi místními obyvateli, zejména mládeží. Cílem bylo zajistit pro turnaj spolupráci místních firem a institucí, aby výměnou za propagaci svých aktivit a regionu poskytly českému tenisu finanční i jinou podporu. Spolek, jeho členové a podporovatelé, od počátku koncipovali svou činnost jako dobrovolnou a neziskovou.

S výše uvedeným záměrem Ronald Wawrečka kontaktoval u příležitosti utkání Davis Cupu prezidenta ČTS a byla mu přislíbena zpětná vazba v lednu 2017. V únoru 2017 Ronalda Wawrečku kontaktoval zástupce ČTS Vojtěch Flégl se sdělením, že organizace turnaje je možná. Ještě v témže roce se uskutečnil první obnovený ročník.

Spolek si velmi váží toho, že ČTS umožnil obnovení turnaje a rozhodl se jej finančně podporovat. Stejně tak je nesporné, že bez zkušeností a technicko-organizační podpory ze strany Vojtěcha Flégla a jeho firem by v prvním roce turnaj neproběhl. Spolupráce s Vojtěchem Fléglem i požadavek ČTS na finanční tok dotace přes Jednotu Orel Praha – Balkán (dále jen „Jednota Orel“), ovládanou Vojtěchem Fléglem, byly tehdy logickým a racionálním řešením. Nezastupitelnou úlohu ČTS a Vojtěcha Flégla při zrodu turnaje vždy a všude pozitivně zdůrazňujeme a jsme za ní vděčni, bez ohledu na jakýkoliv vývoj našich vztahů. I v prvním roce existence turnaje však Ronald Wawrečka dokázal zajistit příjmovou stránku rozpočtu v celkové výši přibližně 1,1 milionu Kč, přestože dotace od ČTS činila jen 300 tisíc Kč.

V roce 2018 již spolek převzal plnou organizační zodpovědnost za turnaj, včetně financování. Spolek získal od ČTS písemné potvrzení, že je organizátorem turnaje MLO a byla mu přislíbena dotace (Příloha 1). Dotace pro turnaj z ČTS ve výši 350 tisíc Kč však byla nadále poskytována přes Jednotu Orel. Všechny ostatní finanční sponzory, organizaci a řízení průběhu turnaje zajišťoval spolek. Celkový rozpočet činil 1,3 milionu Kč. Spolek navíc pro turnaj zajistil přímé přenosy na O2 TV.

Od roku 2018 pak tento scénář bez problémů fungoval až do událostí letošního roku. V roce 2019 se zvýšila kategorie turnaje na W60 s celkovým rozpočtem přibližně 2 miliony Kč, z toho 700 tisíc korun pokryla dotace z ČTS přes Jednotu Orel. V covidovém roce 2020 se MLO uskutečnil jako jedna z mála sportovních akcí v ČR za mimořádných organizačních opatření jako turnaj solidarity, aby čeští tenisté mohli vůbec absolvovat soutěžní zápasy.

UDÁLOSTI ROKU 2023

V lednu roku 2023, stejně jako v letech minulých, spolek vyplnil přihlášku turnaje do ITF. V přihlášce je označen Ronald Wawrečka jako Organiser/Director, a jako kontaktní adresa uveden email spolku a odkaz na jeho webové stránky (Příloha 2). Přihláška byla odeslána na ČTS, jenž ji potvrdil a jako člen ITF v březnu 2023 podal svým jménem na ITF.

Oproti minulým letům však vázla komunikace s Vojtěchem Fléglem ohledně dotace ČTS pro turnaj. Vojtěch Flégl nejprve telefonicky podporu potvrzoval, avšak nakonec nebyl připraven poskytnout spolku v tomto směru žádné závazné ujištění, či příslib. Naopak hovořil o jakési kampani proti ČTS a jemu osobně v souvislosti s Billie Jean King Cup a nejistotě na ČTS ohledně dotací pro letošní rok z Národní sportovní agentury. Spolek vzhledem k nebezpečí z prodlení nadále pokračoval na přípravě turnaje, včetně varianty, že bude možná nutné nahradit dotaci ČTS z jiných zdrojů.

Dne 28.3.2023 dorazila Ronaldu Wawrečkovi textová zpráva od Vojtěch Flégla „NEBRAT Radiožurnál Artur Janoušek číslo XXX (záměrně nevyplněno)“. Zmíněné číslo se skutečně několikrát pokusilo neúspěšně Ronalda Wawrečku kontaktovat. S cca týdenním zpožděním však Ronald Wawrečka zvedl jiný hovor, volajícím byl reportér Radiožurnálu Artur Janoušek. Žádost o schůzku Ronald Wawrečka odmítl a požádal o zaslání dotazů emailem. O telefonátu byl informován Vojtěch Flégl, jemuž byly na jeho žádost přeposlány i novinářské dotazy. Mezi dotazy od Artura Janouška se objevila i informace reportéra, že v roce 2021 poskytl ČTS na turnaj MLO dotaci 2 miliony Kč a v roce 2022 1,8 milionu Kč, a to v obou případech Jednotě Orel (Příloha 3). Tato informace Ronalda Wawrečku šokovala.

Po konzultaci s právníkem se spolek rozhodl poskytnout novináři odpovědi na některé z otázek ve stejném rozsahu, v jakém tyto informace poskytuje svým sponzorům z řad veřejnoprávních institucí při žádosti o dotaci. Vzhledem k postavení spolku, jako přímého příjemce dotací z veřejných zdrojů, ani jiné řešení nebylo možné. V rámci telefonátu od Vojtěcha Flégla se mu Ronald Wawrečka pokusil vysvětlil, proč je spolek v jiné pozici než ČTS a nemůže si dovolit na požadavek novináře nereagovat. Ronald Wawrečka dále zdůraznil, že pokud je informace o výši dotací z ČTS pravdivá, neví, jak tuto skutečnost vysvětlí ostatním turnajovým sponzorům a dobrovolníkům, neboť skutečný příspěvek z Jednoty Orel do turnaje byl významně nižší, což je veřejně dostupná informace. Vojtěch Flégl konstatoval, že si to obhájí.

Přibližně týden po telefonátu novináře volal Vojtěch Flégl opět Ronaldu Wawrečkovi a žádal jej jménem ČTS, aby s novinářem nekomunikoval a odkázal jej na ČTS. To však již bylo poté, co spolek zodpověděl novinářské dotazy. Vojtěchu Fléglovi bylo na jeho žádost zasláno shrnutí hlavních bodů z vyjádření spolku, přeposlání plného znění emailu však spolek z právních důvodů odmítl (Příloha 4).

S přibývajícím časem nejistota ohledně dotace ze strany ČTS stoupala a komunikace ze strany Vojtěcha Flégla ubývalo, a to přesto, že podle zjištění spolku Národní sportovní agentura již o přidělení dotace ČTS pozitivně rozhodla.

Dne 4.5.2023 byl na serveru iRozhlas.cz zveřejněn a ve vysílání Radiožurnálu citován článek Artura Janouška „Státní miliony na podporu tenisu končí u vlivného funkcionáře. Svaz to odmítá vysvětlit“ (Příloha 5). V článku se mimo jiné objevilo, že dotace ČTS pro turnaj MLO činila 1,8 milionu Kč, dále popis a výše některých položek vyúčtovaných Jednotou Orel ČTS v souvislosti s MLO. Celý turnaj byl bohužel vykreslen jako příklad podezřelých aktivit Vojtěcha Flégla. V článku byl dále citován Ronald Wawrečka, avšak toliko v souvislosti s historií vzniku turnaje a jeho fungováním. Vztahy mezi ČTS a Jednotou Orel, ani obvinění vznesená vůči Vojtěchu Fléglovi a Jednotě Orel, Ronald Wawrečka nijak nekomentoval.

Po zveřejnění výše uvedeného článku nastalo pozdvižení. Vojtěch Flégl přestal se spolkem zcela komunikovat. Na spolek se začali obracet lidé z prostředí turnaje a řad sponzorů s žádostí o vysvětlení, zpravidla s dotazem „to v tý prasárně taky jedete?“ Dobrá pověst turnaje byla jednoznačně poškozena. Spolek k článku zveřejnil na svém webu dne 9.5.2023 vyjádření, jehož smyslem bylo osvětlit fungování spolku, vztahy s ČTS a Jednotou Orel (ve velmi pozitivním duchu), a zejména očistit dobré jméno turnaje (Příloha 6). Sponzory z řad veřejnoprávních institucí jsme se snažili neoficiálně ujistit, že ČTS jistě vše brzy uvede na pravou míru.

Vzhledem k pokračující nekomunikaci ze strany Vojtěcha Flégla se spolek rozhodl oslovit ČTS napřímo. Dne 10.5. byla zaslána ČTS žádost o dotaci pro MLO. Spolek v žádosti uvádí důvody, proč se obrací přímo na ČTS (Příloha 7). Spolek dále potvrdil svůj záměr, avizovaný Vojtěchu Fléglovi, zvýšit kategorii turnaje na W80 vzhledem ke konkurenčním turnajům ve stejném termínu.

Dne 15.5.2023 na svém webu ČTS zveřejnil stanovisko k článku Artura Janouška (Příloha 8). Ze stanoviska sice doslova sálala arogance funkcionářů a ego prezidenta ČTS, žádné srozumitelné vysvětlení záležitosti se však neobjevilo, věcná argumentace už vůbec ne. Z našeho pohledu zcela nepochopitelná reakce evokující spíše pocit právě lapeného zloděje, než správce veřejných prostředků s čistým svědomím. Za nás jednoznačně špatně pro celý český tenis, turnaj MLO pak definitivně zatažen do bahna podezření z nekalé činnosti.

Z tenisového prostředí začínají najednou členům spolku přicházet různé zprávy typu „jste na černé listině“, „prý nedostanete nic“, „Vojtu mrzí, že nejste teamový hráči“ apod. Pochopili jsme, že je nám vyčítána komunikace s novinářem jako taková. Nikdo na ČTS se patrně ani nesnažil pochopit odlišnost pozice spolku, jako nezávislé neziskové organizace dobrovolníků, jež není v žádném podřízeném vztahu k ČTS a zároveň je příjemcem dotací z jiných veřejných zdrojů.

Dne 22.5.2023 zničehonic ČTS vyhlásila veřejnou soutěž na organizaci turnaje MLO v roce 2023 (Příloha 9). Znamená to, že najednou ČTS spolek nepovažuje za odsouhlaseného organizátora turnaje? Přihlášky do soutěže se mají podávat do 9.6.2023, což je poslední pracovní den před zahájením turnaje. Každému je jasné, že žádný normální kandidát za noc turnaj nezorganizuje, je to tedy pouze hra pro předem určeného zájemce, s nímž už je ČTS dohodnut? Podmínky soutěže jsou nastaveny tak, že kromě Jednoty Orel je patrně nikdo další nebude schopen splnit. Je tím předem určeným zájemcem Jednota Orel? Anebo je cílem, aby podmínky nesplnil nikdo a turnaj se mohl zrušit? Proti smyslu této veřejné soutěže se spolek ohradil dopisem ze dne 23.5.2023 (Příloha 10), vysvětlení od ČTS nikdy nedorazilo.

Dne 23.5.2023 ČTS reagoval dopisem na žádost spolku o dotaci (Příloha 11). V dopise ČTS konstatuje, že na základě licence ITF je ČTS organizátorem turnaje MLO, v minulých ročnících byla organizátorem turnaje Jednota Orel, a pokud má spolek zájem o dotaci z ČTS, musí v podstatě obratem doložit technicko-organizační připravenost, rozpočet a potvrdit schopnost splnění podmínek ITF a Národní sportovní agentury. Rozhodnutí ČTS bude obratem po obdržení podkladů. Ze strany ČTS tedy principiálně vstřícný a konstruktivní krok, byť zjevně vynucený. Požadované podklady spolek zaslal ČTS dne 30.5.2023 (Příloha 12, 12a, 12b). Zároveň snížil požadovanou částku dotace vzhledem ke skutečnosti, že přesunutí turnaje do kategorie W80 již nebylo časově možné. Spolek vstřícně vyjádřil pochopení pro pohled ČTS na spolupráci s Jednotou Orel, avšak zdůraznil, že skutečným organizátorem MLO byl vždy právě spolek. Tahanice o minulost nemají smysl, pokud je dohoda na přítomnosti. Vše se zdálo být na dobré cestě.

Ve stejné době byl však zarážející neutuchající příliv vzkazů z tenisové komunity „musíte se dohodnout s Vojtou, jinak nic nedostanete“, „hlídejte si papíry, chtějí vás odstřihnout“, „pokud dotace nepůjdou přes Vojtu, turnaj nebude“ apod. Ze strany podporovatelů turnaje naopak zaznívalo stále častější „nebudu makat zadarmo po turnaj, aby si někdo ze svazu mastil kapsu“. Objevily se komplikace s dodavatelem míčů, dlouholetý hlavní rozhodčí najednou nemohl na turnaj kvůli dovolené, české hráčky se začaly odhlašovat z turnaje. Stoupající tlak dodavatelů služeb pro turnaj na závazné objednávky, první kontakty z ITF a od hráček, ale rozhodnutí ČTS o dotaci nikde.

V pátek 2.6.2023 dorazil z ČTS dopis, z něhož vyplynulo, že ČTS chtěl vlastně turnaj zrušit (Příloha 13). Dopis sám o sobě však neobsahuje žádné rozhodnutí o dotaci. ČTS informuje, že se turnaj nakonec rozhodl uspořádat s tím, že bude sám rozhodovat, které výdaje a v jaké výši zaplatí, sám bude najímat a platit dodavatelské služby, tudíž de facto určovat rozpočet turnaje. Důvodem je nedůvěra ve schopnosti a zkušenosti spolku, na rozdíl od předchozí bezproblémové spolupráce s Jednotou Orel. Roli spolku tak ČTS degradoval na úroveň užitečného idiota, jenž se má stát bezplatnou výkonnou pracovní silou ČTS a zajistit financování 90% prize money a zbývající (neurčené a neomezené) části rozpočtových nákladů, které se ČTS rozhodne nehradit. Nejenže je takovéto aranžmá pro spolek vzhledem k minulým letům nedůstojné a nepřijatelné, nelze ho ani prakticky uskutečnit vzhledem k dotačním a sponzorským podmínkám od ostatních podporovatelů.

V neděli 4.6.2023 spolek zaslal ČTS dopis, v němž bere na vědomí rozhodnutí ČTS, ale požadovanému aranžmá není schopen, ani ochoten vyhovět (Příloha 14). V dopise spolek požaduje, aby ČTS tedy zajistil registraci organizačních změn u ITF a turnaj přejmenoval, neboť vlastníkem ochranné známky Macha Lake Open je spolek. Spolek vyjádřil podporu záměru turnaj uskutečnit v České Lípě pod jiným názvem.

ČTS však reagoval přeložením turnaje do Říčan a veřejným stanoviskem na webu ČTS dne 6.6.2023 (příloha 15), kde za důvod přeložení turnaje označil „nestandardní vzorce chování místního spolupořadatele – spolku Macha Lake“ a zároveň zveřejnil neúplnou část písemné komunikace mezi ČTS a spolkem. Zveřejněna nebyla vcelku podstatná část – dopis spolku ze dne 30.5.2023 obsahující doložení způsobilosti a podklady pro žádost o dotaci, včetně snížení dotačního požadavku. ČTS zároveň ve stanovisku uvádí, že šlo o „jednostranný akt odstoupení od spolupráce s ČTS 4 dny před konáním turnaje“.

Ve stanovisku ČTS se objevilo několik nepravd – spolek žádal o dotaci 1.250.000 Kč, nikoliv 1.450.000 Kč. Spolek nežádal o poskytnutí dotace formou převodu na jeho účet. Spolek nemohl odstoupit od žádné spolupráce s ČTS, žádná totiž dle tvrzení ČTS neexistovala. Je však třeba vnímat i posun v přemýšlení ČTS. Zatímco po celou dobu komunikace dává ČTS jasně najevo, že spolek prakticky nezná a považuje jej maximálně za žadatele o dotaci, či uchazeče o pořadatelství, navíc s kvalifikací na úrovni okresního přeboru (citace z dopisu), ve stanovisku ze dne 6.6.2023 ČTS zdůvodňuje přesunutí turnaje selháním spolku jako místního spolupořadatele(!) jenž odstoupil od spolupráce(!) s ČTS. Ejhle, neselhal ČTS jako organizátor, turnaj měl spolupracujícího spolupořadatele a selhal on.

Smutně úsměvná perlička na závěr chronologie – bez ohledu na výše uvedené události vyhlášená veřejná soutěž ČTS na organizátora MLO k 9.6.2023 stále probíhala.

Jak nám sebrali turnaj – přílohy 1-15 uváděné v textu ke stažení

O POJMU ORGANIZÁTOR Macha Lake Open

ČTS v komunikaci pravidelně opakuje a zdůrazňuje, že je jediným oprávněným organizátorem MLO, neboť přihlášku do ITF podává ČTS. Toto tvrzení však nikdo nezpochybňuje. Kromě ČTS není oprávněn přihlášky do ITF podávat nikdo z ČR. Ve smyslu pravidel ITF tedy ČTS vždy byl a bude považován za organizátora jakéhokoliv turnaje ITF na území České republiky. Úsměvné je, že tuto skutečnost ČTS neustále zdůrazňoval spolku, ačkoli jedním dechem dodával, že v minulosti byla organizátorem MLO Jednota Orel.

ČTS však turnaje ITF v praxi neorganizuje ani neřídí, nemá na to přirozeně kapacitu, ani zázemí. ČTS je tedy spíše garantor pro ITF, že turnaj proběhne dle jeho pravidel. Samotnou organizaci turnaje zajišťují jiné právnické osoby, zpravidla spolky a oddíly, skuteční organizátoři. Pro výběr organizátorů ČTS nemá žádná všeobecně závazná pravidla a až do letošního roku neprobíhala ani žádná výběrová řízení. Organizátor vyplňuje přihlášku turnaje pro ITF, kterou ČTS podepíše a svým jménem odešle na ITF. Dle pravidel ITF „the National Association must designate a Tournament Organiser (also known as the Tournament Director) who will be responsible for all aspects of the organisation of the Tournament…“. Organizátor tedy zajišťuje pro turnaj vhodné prostory, dodavatele služeb, financování, marketing a propagaci, komunikaci s ITF, rozhodčími, hráčkami i veřejností. Organizátor nemůže turnaj zrušit, to může udělat jen ČTS.

Pokud dnes ČTS tvrdí, že organizátorem MLO v minulosti byla Jednota Orel, jde o fatální neinformovanost, anebo vědomou nepravdu. Obojí je velmi trapné a nedůstojné. Spolek úspěšně a bez jakýchkoliv výhrad ze strany ITF a ČTS turnaj organizoval od roku 2017, nejprve ve Starých Splavech a později v České Lípě, což kromě účetních dokladů, smluv a množství komunikace, lze doložit nejméně desítkami svědeckých výpovědí a fotodokumentací. Zástupci ČTS se navíc v různých úlohách turnaje účastnili, ať už jako delegáti, rozhodčí, fotograf apod. Ředitelem turnaje byl Ronald Wawrečka, předseda spolku. Sám ČTS potvrdil v roce 2018 spolek jako organizátora MLO a několikrát na účet spolku přeposílal i přímé platby od ITF typu poplatků za sázky, příspěvků Covid apod.

Spolek má k dispozici zprávy mezinárodního supervisora ITF z posledních ročníků, vždy pochvalné a zcela bez výhrad k turnaji, práci spolku a Ronalda Wawrečky osobně. Dle tvrzení některých hráček, trenérů i rozhodčích byl MLO od počátku organizačně a technicky na úrovni turnajů WTA.

Jestliže sedm let organizujete sportovní akci, připravíte přihlášku pro rok 2023 v koordinaci s lidmi z ČTS, v přihlášce je jako director/organiser uveden předseda spolku a kontaktními adresami jsou web spolku a email spolku, přihlášku ČTS podepíše a odešle na ITF, následně s vámi ČTS a ITF spolupracuje na přípravě technických záležitostí, máte právo se oprávněně domnívat, že jste ze strany ČTS potvrzeným organizátorem turnaje?

O SPOLUPRÁCI S JEDNOTOU OREL

Na rozdíl od role organizátora turnaje, kdy úloha spolku nebyla až do letošního roku nikdy zpochybněna, jiný systém platil pro poskytování dotace pro turnaj. Tato problematika již nesouvisí s ITF, ČTS na dotace získává veřejně prostředky od Národní sportovní agentury. Ve věci dotace již od počátku ČTS trvala na tom, že je poskytne pro turnaj prostřednictvím Jednoty Orel. V prvním roce šlo o pochopitelný krok, spolek byl přeci jen v organizaci turnaje nováčkem. V dalších letech však šlo už spíše o zaběhnutou praxi, kterou se spolku nikdy nepodařilo změnit. Bylo nám vysvětlováno, že Jednota Orel má na čerpání dotací pro turnaje ČTS exkluzivní smlouvu. Naopak zhruba před třemi lety Vojtěch Flégl nabídl Ronaldu Wawrečkovi, že Jednota Orel převezme celý turnaj, ten bude kompletně financován z ČTS, a Ronald Wawrečka zůstane jeho ředitelem. Nabídka byla odmítnuta.

Mezi spolkem a Jednotou Orel nebyla nikdy uzavřena žádná smlouva. V praxi však systém uspokojivě fungoval. Každý rok Jednota Orel dodala část peněz pro prize money, po jejich vyplacení hráčkám spolek příslušné doklady o vyplacení předal Jednotě Orel. Kromě toho spolek přeúčtoval na Jednotu Orel náklady spojené s turnajem, které mohly být hrazeny z dotace ČTS. Zbývající náklady turnaje uhradil spolek z prostředků od ostatních sponzorů. Z dotace ČTS bylo prostřednictvím Jednoty Orel v posledních letech pokryto cca 35-45% celkových nákladů turnaje.

V roce 2018 činil celkový objem přijaté finanční podpory od ČTS prostřednictvím Jednoty Orel 350 tisíc Kč. Kromě toho Jednota Orel zajistila pro turnaj na své náklady dvě pracovnice na pomoc při organizování hráčského zázemí a poskytla spolku pro turnaj dřevěná počítadla na umpire a dálkově ovládaný scoreboard na centrální kurt.

V roce 2019 činil celkový objem přijaté finanční podpory od ČTS prostřednictvím Jednoty Orel 700 tisíc Kč. Kromě toho Jednota Orel zajistila pro turnaj na své náklady dvě pracovnice na pomoc při organizování hráčského zázemí a poskytla spolku pro turnaj dálkově ovládaný scoreboard na centrální kurt a poprvé i zařízení pro livestream na tři kurty.

V roce 2020, vzhledem ke covidu, probíhal turnaj pouze jako národní, a to mužů a žen. Jednota Orel zajistila technickou podporu v hodnotě 233tisíc Kč. Prize money všech tenisových hráčů vyplácela Jednota Orel z dotace poskytnuté ČTS.

V roce 2021 činil celkový objem přijaté finanční podpory od ČTS prostřednictvím Jednoty Orel přibližně 1.000.000 Kč. Kromě zprostředkování peněz opět zajistila Jednota Orel pro turnaj na své náklady dvě pracovnice na pomoc při organizování tréninků a technickou podporu firmy Vista Sport, jež dodala zařízení pro livestream na 4 kurty. Jako protihodnotu spolek poskytl této společnosti bezplatnou reklamu a propagaci jako ostatním sponzorům.

V roce 2022 činil celkový objem přijaté finanční podpory od ČTS prostřednictvím Jednoty Orel přibližně 1.000.000 Kč. Kromě zprostředkování peněz zajistila Jednota Orel pro turnaj technickou podporu firmy Vista Sport v podobě zapůjčení scoreboardů na všechny dvorce a zařízení pro livestream na 4 kurty. Jako protihodnotu spolek poskytl firmě Vista Sport bezplatnou reklamu a propagaci jako ostatním sponzorům.

Na vlastní organizaci turnaje, jeho řízení a financování se Jednota Orel nad rámec výše uvedeného nijak nepodílela.

O DOKONALÉM VZTAHU ČTS A JEDNOTY OREL

Jednotícím prvkem komunikace ČTS vůči spolku se stalo opakované vychvalování spolupráce ČTS s Jednotou Orel. Spolek nikdy neznal a nezná finanční podrobnosti a právní základ spolupráce mezi Jednotou Orel a ČTS, nicméně některé veřejně známé skutečnosti komentovat můžeme.

Předně je obecně pozoruhodné, že ČTS svěřuje nějaké finančně významné zakázky právnické osobě ovládané funkcionářem ČTS. Vojtěch Flégl je členem dozorčí rady ČTS, členem Rady ČTS pro Prahu a zároveň starostou Jednoty Orel. Větší střet zájmů si lze jen obtížně představit. Nikdy nebylo zcela jasné, zda-li Vojtěch Flégl v osobním rozhovoru hovoří za ČTS, Jednotu Orel, své firmy anebo prostě jen sám za sebe. Zákon úpravu střetu zájmů pro spolky neobsahuje. ČTS nemá žádnou úpravu pro střet zájmů ani ve stanovách, ani ve zvláštním etickém kodexu, ačkoliv hospodaří v převážné většině s penězi daňových poplatníků. Vše je dovoleno.

Jednota Orel je pobočným spolkem hlavního spolku Orel, křesťanské organizace s celostátní působností. Orel není subjektem založeným za účelem podnikání. Případný zisk z činnosti jednotlivých pobočných spolků může být použit pouze pro účely činnosti organizace. Jednota Orel ani spolek Orel nejsou podle veřejně dostupných informací členem ČTS. Z informací na webu hlavního spolku Orel vyplývá, že Jednota Orel má pouze osmnáct členů s hlasovacími právy. Při pohledu na složení orgánů Jednoty Orel se lze oprávněně domnívat, že Jednota Orel je ovládána širší rodinou a známými Vojtěcha Flégla. Přestože je Jednota Orel pobočným spolkem spolku Orel, spolek Orel za závazky Jednoty Orel neručí, Jednota Orel hospodaří zcela samostatně a v tomto smyslu není hlavnímu spolku Orel nijak podřízena.

V příspěvku Artura Janouška pro ČRo se objevily informace, že ČTS poskytl Jednotě Orel na podporu turnajů v roce 2021 celkem 41 milionu Kč, přibližně třetinu veškeré dotace pro ČTS od Národní sportovní agentury. Dle informací reportéra Janouška z emailu Ronaldu Wawrečkovi vyplývá, že Jednota Orel vyúčtovala ČTS za MLO v roce 2021 2 miliony Kč a v roce 2022 1,8 milionu Kč. Prostým srovnáním těchto údajů s evidencí spolku o skutečně přijatém plnění od Jednoty Orel pro turnaj se nabízí oprávněná otázka – co se stalo se zbytkem peněz určených pro MLO? Zatím nevíme. Víme ale, kolik do MLO dorazilo. Teď už to víte i vy. Třeba to jednou někdo bude schopen a ochoten porovnat. Možná i normálně uspokojivě vysvětlit, když to zatím neudělal ČTS, Jednota Orel ani Vojtěch Flégl.

Z informací Radiožurnálu dále vyplývá, že Jednota Orel mohla ČTS vyúčtovat v souvislosti s MLO položky, jejichž dodavatelem byly soukromé firmy Vojtěcha Flégla a jeho manželky. S výjimkou firmy Vista Sport, jejímž 50% společníkem je Vojtěch Flégl, která dodala na náklady Jednoty Orel scoreboard a zařízení pro livestream (částečně protihodnotou za reklamu a propagaci), firmy pana Flégla žádné služby pro turnaj neposkytly. Bylo-li skutečně běžnou praxí, že část nákladů financovaných z dotace ČTS pro pořádání tenisových turnajů byla vynaložena Jednotou Orel na služby firem ovládaných Vojtěchem Fléglem, měl by to být znepokojivý signál nejen pro ČTS, ale i pro Jednotu Orel a celý spolek křesťanské sportovní organizace Orel.

Jednota Orel dle informací Radiožurnálu jen v roce 2021 takto financovala 28 turnajů. Bylo MLO výjimkou ve způsobu financování, anebo bylo a je takovýchto turnajů v ČR více? Co když nejasnosti kolem dotace ČTS pro MLO nejsou ojedinělou, ze strany Jednoty Orel a ČTS nevysvětlenou kauzou, ale jedná se o rozsáhlejší organizovaný systém? Má ČTS zájem na zjištění objektivní pravdy? Vyšetří objektivní pravdu kontrolní orgán ČTS, jehož členem je starosta Jednoty Orel Vojtěch Flégl? Vyšetří objektivní pravdu revizní komise Jednoty Orel, v jejím čele stojí rodinný příslušník funkcionáře ČTS Vojtěcha Flégla?

Vzhledem k výše uvedenému je nepochopitelné, jak může ČTS označovat spolupráci s Jednotou Orel za bezproblémovou a dávat ji spolku za vzor. A pokud skutečně bezproblémová byla a je, proč ČTS tedy nesvěřil Jednotě Orel organizaci MLO v roce 2023?

O POSLÁNÍ ČTS A NAIVITĚ DOBROVOLNÍKA

Nebojte, nebudeme v této části unavovat citací z právních předpisů, ani stanov ČTS o tom, co je posláním ČTS. Jde nám o čistě praktická fakta.

Spolek pravidelně pro MLO zajišťoval sponzorskou podporu v rozsahu 1-1,5 milionu Kč, tj. za sedm let obnovené existence více než slušnou celkovou sumu. Převážně šlo o obce, firmy a instituce z regionu Českolipska a Libereckého kraje. Členové spolku i ředitel turnaje pracovali pro MLO zadarmo. Stejně jako desítky dobrovolníků v administrativě, úklidových četách, sběrači apod. To jsou v historickém součtu desetitisíce hodin dobrovolnické práce. Tyto peníze ČTS prokazatelně ušetřil. O tolik jako organizace, jež má péči o tenisové prostředí na starosti, mohl ČTS do českého tenisu investovat více.

Proč to sponzoři, členové spolku a dobrovolníci vlastně dělali? Protože turnaj MLO za tu dobu přesáhl sportovní rozměr. Stal se významnou společenskou regionální událostí a všechny prostě těšilo být nějak při tom. Turnaj samozřejmě přitahoval pozornost celé tenisové komunity Českolipska, děti z tenisových oddílů se hlásily na bezplatné brigády a stoupal zájem o tento sport jako takový. Turnaj však nabídl možnost nejen vidět na vlastní oči špičkový tenis, ale získat i dobrý pocit z vlastní společenské prospěšnosti.

Lze výše uvedené konstatovat o všech sportovních akcích ČTS? Není výše uvedené náhodou přesně tím, o co by měl ČTS především usilovat?

Funkcionáři ČTS mají podle zákona povinnost vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, zejména vždy jednat s péčí řádného hospodáře. Obchodní vazby mezi ČTS, Jednotou Orel a Vojtěchem Fléglem jsou pravděpodobně nastaveny tak, že přes Jednotu Orel míří značná část veřejných prostředků, určených na podporu tenisu, až k Vojtěchu Fléglovi. V situaci, kdy je jeho střet zájmů nesporný. Je tedy nutné neustále prověřovat a kontrolovat, zda-li se tak děje za běžných obchodních podmínek obvyklých v tržní ekonomice. V opačném případě se funkcionáři ČTS vystavují riziku porušení svých povinností jednat jako řádný hospodář. To samé se týká Vojtěch Flégla jako starosty Jednoty Orel.

Odložme na chvíli stranou již dříve vyslovenou otázku, co se stalo s rozdílem mezi dotací ČTS určenou pro MLO a skutečným objemem peněz, jenž do MLO z Jednoty Orel dorazil. Podívejme se například na okolnosti využívání technického zařízení pro livestream (online přímé přenosy prostřednictvím internetu) na turnajích ČTS. Pro MLO, stejně jako pro naprostou většinu turnajů ČTS, včetně turnajů pouze národních v kategorii A dospělí, dorost a starší žactvo, službu livestream zajišťuje společnost Vista Sport, kde je Vojtěch Flégl 50% společníkem. Jen těchto národních turnajů se každý rok odehraje cca 25-35.

Spolek zajistil od roku 2018 vysílání přímých přenosů z turnaje prostřednictvím O2 TV. Náš spolek službu livestream pro MLO nikdy neobjednával, ani neplatil, služba byla dodána automaticky firmou Vista Sport v rámci podpory od Jednoty Orel, financované z ČTS. Spolek na oplátku poskytl firmě Vista Sport reklamu a propagaci, jako všem ostatním sponzorům turnaje. Až v letošním roce, vzhledem k požadavku ČTS, spolek poptal tuto službu mimo jiné i u Vista Sport. Ta nabídla zařízení za cenu 208 tisíc Kč bez DPH. Nejlepší srovnatelná konkurenční nabídka činila 96 tisíc Kč bez DPH.

Zajímavé je však hlavně to, že použití technického zařízení pro livestream nebylo a není povinné ani pro MLO a jiné mezinárodní turnaje ITF této kategorie a už vůbec ne pro turnaje čistě národní. Jde tedy pouze maximálně o požadavek ČTS, přitom o přínosu a sledovanosti přímých přenosů ze všech zápasů národních turnajů lze úspěšně pochybovat. Pokud však ČTS hradí firmě Vista Sport přímo či nepřímo za každý takovýto turnaj cca 200tis Kč, musí jít pro Vojtěcha Flégla nepochybně o velmi zajímavý byznys. Méně už pro ČTS. Zdůvodnění, proč tento stav umožňuje a toleruje, nebude jednoduché.

Samozřejmě si klademe otázku, zda-li to právě nejsou ty peníze ušetřené českému tenisu spolkem a dobrovolníky při organizaci turnaje MLO, které díky velmi exkluzivním obchodním vztahům s ČTS končí u Vojtěcha Flégla. A nemělo MLO třeba pro ČTS smysl jen proto, že z něj Vojtěch Flégl profitoval? Při absenci úplného a srozumitelného vysvětlení od ČTS a Vojtěcha Flégla to může vypadat, že si někdo práci spolku a dobrovolníků přivlastnil a zpeněžil. Proč ČTS a Vojtěch Flégl nechtějí nic vysvětlit a raději každého, kdo tyto otázky vznese, veřejně a agresivně dehonestují?

Toto morální dilema se v závěru celé letošní anabáze zásadním způsobem promítlo do našeho rozhodování, zda-li chceme s ČTS spolupracovat na letošním ročníku MLO. Nechceme. Konec MLO nás trápí a bolí, ale třeba se ho jednou podaří znovu obnovit. Naivní a důvěřiví už ale nebudeme.

Závěrečná otázka nicméně zní: Zajímá tohle všechno vůbec řadové členy, oddílové i svazové funkcionáře ČTS?

JSME STÁLE NA CESTĚ

MLO 2023 už nezachráníme, náš spolek však nadále funguje. Evidujeme a minimalizujeme škody. Z peněz některých členů spolku a nejvěrnějších podporovatelů hradíme náklady, jež v souvislosti s přípravou turnaje už spolku vznikly. Přizveme právníka a požádáme jej o právní analýzu celé situace. Následně rozhodneme jak dál.

Velmi děkujeme za Vaši účast a podporu. Prosím, zachovejte nám přízeň a držte palce!

Ronald Wawrečka,
předseda spolku

Jak nám sebrali turnaj – přílohy 1-15 uváděné v textu

Jak nám sebrali turnaj – celý obsah článku včetně příloh